Souillac – abdij Sainte-Marie

Category
stad Souillac

Het meest in het oog springende gebouw in Souillac is de monumentale voormalige abdij Sainte-Marie, die nu in handen is van de stad en onderdak biedt aan tal van verenigingen. De aanpalende abdijkerk is publiek toegankelijk. Een gegidste rondleiding leert veel over de rijke geschiedenis van Souillac als centrum in het algemeen, en de abdij in het bijzonder.