Privacy Policy

Le Manoir Privacy- & Cookiebeleid

Dit is het Privacy- & Cookiebeleid van Le Manoir. Le Manoir is gevestigd te La Forge in 46200 Souillac – Frankrijk en is geregistreerd in het handelsregister van Cahors onder nummer 800 791 311 00015 (“Le Manoir” of “wij”).

A. Le Manoir Privacybeleid

Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt via de website van “Le Manoir” en/of online. Dit Privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met het Cookiebeleid, dat u hieronder kunt vinden.

I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Le Manoir is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

II. Welke gegevens verwerken we?

Wij verwerken geen direct identificeerbare informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, etc., tenzij u zelf uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier op een van de pagina’s op onze website, of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail.

Wij zullen echter bepaalde niet direct identificeerbare gegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

III. Waarom verwerken we uw gegevens?

Voor het technisch en functioneel beheer van de website

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om de website gebruiksvriendelijk te maken. Door gebruik te maken van uw gegevens kunnen wij controleren hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en de lay-out ervan verbeteren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om onze website adequaat te beveiligen.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de sites die u eerder hebt bezocht en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hieronder in ons Cookiebeleid.

Wij verwerken deze gegevens op basis van het legitieme belang van Le Manoir bij een goed functionerende en veilige website.

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten. We gebruiken deze informatie ook om u te informeren over onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Daartoe kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres, uw voorkeurstaal.

Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming of op basis van het legitieme belang van Le Manoir om haar klanten op de hoogte te houden van haar activiteiten en diensten. U bent vrij om te kiezen voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor dit doel, en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie vraag VI).

Om uw vragen te beantwoorden

Als u ons telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail een vraag stelt, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om die vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Le Manoir en alle andere persoonlijke gegevens die u verstrekt en die relevant kunnen zijn voor de beantwoording van uw vraag.

Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. U bent vrij om te kiezen voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie vraag VI).

 IV. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Le Manoir maakt gebruik van derden voor het uitvoeren van bepaalde (verwerkings)activiteiten zoals het hosten van de website, etc. Le Manoir sluit een verwerkingsovereenkomst met de partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens voor de uitvoering van hun diensten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer dit wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel vereist is.

Voor de verzending van onze mailingcampagnes maken wij gebruik van software van een externe dienstverlener. Dit betekent dat het mogelijk is dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

V. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens en hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Le Manoir neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking.

Le Manoir bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen.

VI. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt het recht om gratis toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Le Manoir worden verwerkt, om de verbetering of verwijdering van uw gegevens te vragen of om een beperking van de verwerking te vragen. U kan ook de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen en u kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zonder motivering in het geval van direct marketing, of gemotiveerd in andere gevallen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken. Herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de herroeping.

U kunt uw verzoek op basis van bovenstaande rechten richten aan info@lemanoir.net of per post aan het bovenstaande adres. Le Manoir kan uw verzoek niet in behandeling nemen zonder bewijs van uw identiteit. Wij wijzen u erop dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan stellen aan de uitoefening van de bovenstaande rechten.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

B. Het Cookie beleid van Le Manoir

Dit is het beleid van Le Manoir met betrekking tot cookies.

Het cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over het gebruik van cookies door Le Manoir op de website van Le Manoir.

I. Le Manoir cookies

Wanneer u onze website bekijkt, verzamelen we automatisch informatie door het gebruik van cookies. We gebruiken ook andere technologieën zoals pixeltags, browseranalysetools, serverlogs en webbakens voor soortgelijke doeleinden als beschreven in dit beleid, en deze kunnen worden opgenomen in onze mailings. Deze technologieën stellen ons in staat om te bepalen of onze berichten zijn geopend en of er op de links is geklikt. De onderstaande informatie over cookies is ook van toepassing op deze technologieën.

II. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat bewaart wanneer u onze website gebruikt. Ze zorgen ervoor dat u wordt herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt.

III. Welke cookies worden gebruikt op de website van Le Manoir?

Wij maken gebruik van first-party cookies (cookies voor de eigenaar van de website), maar ook van cookies van derden, sessiecookies en permanente cookies:

  • First-party cookies zijn cookies die door Le Manoir op onze website worden geplaatst.
  • Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere domeinen dan die van de bezochte website (bijvoorbeeld Google Analytics cookies).
  • Sessiecookies worden verwijderd nadat de gebruiker de browser heeft afgesloten.
  • Permanente cookies blijven gedurende een bepaalde periode op het apparaat van de gebruiker.

IV. Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren, of uw instellingen wijzigen?

Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast om cookies te weigeren, zal de website gebruik maken van cookies zodra u de website bezoekt. Door gebruik te maken van de Le Manoir-website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw apparaat opslaan.

U kunt uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw browser:

Cookie preferences – Internet Explorer

Cookie preferences – Firefox

Cookie preferences – Chrome

Cookie preferences – Safari

Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, bepaalde delen van de website of sommige grafische elementen onbruikbaar, ontoegankelijk, of niet of slecht zichtbaar kunnen zijn.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met info@lemanoir.net.