Algemene voorwaarden

Artikel 1: Deze overeenkomst slaat uitsluitend op het reserveren van een verblijf in de bed&breakfast of de huur van huisjes op het landgoed “Le Manoir” in La Forge op 46200 Souillac.

 

Artikel 2 – duur van het verblijf: Dit contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd en de klant kan in geen geval aanspraak maken op het recht om langer in de gebouwen te verblijven.

 

Artikel 3 – sluiting van het contract: De reservering is definitief van zodra de klant een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf aan de eigenaar heeft gedaan met een minimum van 50 euro.

 

Artikel 4 – verhuur ten persoonlijke titel: De huurovereenkomst gesloten tussen partijen kan op geen enkele manier, zelfs gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de eigenaar er schriftelijk mee instemt.

Elke inbreuk op deze laatste paragraaf kan ertoe leiden dat de huurovereenkomst onmiddellijk wordt opgezegd lastens de huurder, waarbij de opbrengsten van de huurovereenkomst definitief door de eigenaar worden verworven.

 

Artikel 5 – annulering door de klant: Elke annulering moet worden gemeld per brief of e-mail aan de eigenaar.

Annulering voor aanvang van het verblijf: De volgende bedragen zijn door de eigenaar forfaitair en definitief verworven:

  1. meer dan 56 dagen voor aankomst: het eerste voorschot; en
  2. tussen 0 en 56 dagen voor aankomst: 100% van de totale prijs

 

Als de klant niet vóór 19 uur op de geplande dag van het begin van het verblijf in de bed & breakfast verschijnt of niet binnen 24 uur na de datum van voorziene aankomst in het geval van een huurhuisje, wordt dit contract van rechtswege ontbonden en herneemt de eigenaar alle rechten over de kamer of huisje. De aanbetaling blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van het verblijf te vorderen.

 

In geval van een verkort verblijf, blijft de prijs overeengekomen voor het oorspronkelijke verblijf integraal verworven door de eigenaar.

Extra kosten of diensten die niet werden gemaakt of gebruikt, worden terugbetaald.

 

Artikel 6 – annulering door de eigenaar: Wanneer de eigenaar voor het begin van het verblijf dit verblijf annuleert, moet hij de klant hierover informeren.

De klant, met voorbehoud eventuele geleden schade te verhalen op de eigenaar, zal onmiddellijk de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.

 

Artikel 7 – geen herroeping: Voor reserveringen per post, telefoon of internet geniet de huurder niet van een herroepingstermijn en dit in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de Franse Code voor de Consument.

 

Artikel 8 – aankomst: De klant kan enkel op de aangegeven dag en op de tijden vermeld op de bevestiging aankomen. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 – betaling van het saldo: Het saldo dient uiterlijk 8 weken voor aankomst bij de eigenaar betaald te worden.

Verbruik en aanvullende diensten die niet in dit contract zijn vermeld, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald.

 

Artikel 10 – toeristenbelasting: De toeristenbelasting (“taxe de séjour”) is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens overmaakt aan de Schatkist.

 

Artikel 11 – borg of waarborg: Bij aankomst van de huurder van het huisje, is een waarborgsom aan de eigenaar vereist van 200 euro en dit om de schade en / of minderwaarde aan gebouwen, meubilair en andere voorwerpen te dekken door de huurder veroorzaakt, evenals het verlies van sleutels of voorwerpen.

 

Artikel 12 – verplichtingen van de huurder

  • De huurder zal de gehuurde accommodatie en het meubilair en de uitrusting op vreedzame wijze gebruiken volgens de bestemming die hun door de huurovereenkomst is gegeven. Hij is aansprakelijk voor schade en verlies die zich kunnen voordoen tijdens de duur van het contract in de gebouwen waarvan hij het exclusieve genot geniet.
  • De huurder zal de gehuurde accommodatie onderhouden en deze zal aan het einde van het contract in goede staat zijn. Als er vermelde items zijn gebroken of beschadigd, kan de verhuurder de vervangingswaarde vorderen.
  • De huurder zal geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verhuurder in geval van diefstal en plunderingen in de gehuurde plaatsen.
  • De huurder kan zich niet verzetten tegen het bezoek van het pand als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger daarom verzoekt.

 

Artikel 13 – dranken: Voor de gasten op kamers is er in de eetplaats een minibar en koffie- en theehoek geïnstalleerd. Wij verzoeken u om hiervan gebruik te maken en niet zelf uw drank mee te brengen. De gîtes zijn volledig self-catering en beschikken over een eigen keuken met koelkast. 

 

Artikel 14 – WiFi: Er is gratis wifi aanwezig in de kamers en de gîtes. Het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden.

 

Artikel 15 – gebruik van de lokalen: De klant moet de rust van de lokalen respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met hun doel. Hij zal elk geluid vermijden dat de buren kan irriteren. Hij doet er alles aan om de kamers en huisjes in goede staat te houden.

Het schoonmaken van het huisje is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode. Het bedrag van de schoonmaakkosten aan het einde van het verblijf is deze die is vermeld in de bevestiging.

 

Binnenshuis roken is niet toegestaan. Indien wij merken dat dit toch gebeurt, zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

 

Artikel 16 – capaciteit: Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als de huurder dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra personen weigeren.

Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een inbreuk op het contract lastens de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een aantal personen hoger dan de geweigerde klanten, geen terugbetaling kan worden gevorderd.

Het is, behoudens voorafgaand akkoord van de eigenaar/verhuurder, tijdens de huurperiode niet toegestaan extern bezoek op het domein te ontvangen. 

 

Artikel 17 – dieren: De boekingsbevestiging geeft aan of de klant een huisdier kan meebrengen. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de eigenaar de dieren weigeren.

Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk lastens de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden gevorderd.

 

Artikel 18 – verzekering: De huurder blijft hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, het zwembad, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de huurder of van derden die zich met toestemming van de eigenaar/verhuurder in de gîte of kamer bevinden. 

 

De huurder moet verzekerd zijn voor deze verschillende risico’s.

 

Artikel 19 – betaling van kosten: Aan het einde van het verblijf, moet de huurder de kosten niet inbegrepen in de huurprijs betalen aan de eigenaar.

Het bedrag hiervan wordt vastgesteld op basis van de berekening vermeld in het huidige contract en in de bevestiging en een bewijs ervan zal worden voorgelegd door de eigenaar/verhuurder.

 

Artikel 20 – geschillen: Elke vordering met betrekking tot een verblijf moet zo snel als mogelijk per brief worden gezonden aan de eigenaar.

 

Souillac, 18 januari 2022.