Algemene voorwaarden Walkalot

ALGEMENE VOORWAARDEN WALKALOT

 

Artikel 1: Deze overeenkomst slaat uitsluitend op het reserveren van een gastronomische wandelvakantie “Walk a Lot” in Frankrijk met verblijf in de bed & breakfast “Le Pech Grand” in Saint-Sozy, “La Chêneraie” in Payrac en “Le Manoir” in Souillac.

 

Artikel 2 – Duur van het verblijf: Dit contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd en de klant kan in geen geval aanspraak maken op het recht om in de gebouwen te verblijven.

 

Artikel 3 – Sluiting van het contract: De reservering is definitief van zodra de klant een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf aan één van de organisatoren.

 

Artikel 4 – Verhuur ten persoonlijke titel: Deze overeenkomst gesloten tussen partijen kan op geen enkele manier, zelfs gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij minstens één van de organisatoren er schriftelijk mee instemt.

Elke inbreuk op deze laatste paragraaf kan ertoe leiden dat de overeenkomst onmiddellijk wordt opgezegd lastens de klant, waarbij de opbrengsten van de huurovereenkomst definitief door de organisatoren worden verworven.

 

Artikel 5 – Annulering door de klant: Elke annulering moet worden gemeld per brief of e-mail aan één van de organisatoren.

Annulering voor aanvang van het verblijf: De volgende bedragen zijn door de organisatoren forfaitair en definitief verworven:

  1. meer dan 28 dagen voor aankomst: het eerste voorschot; 
  2. tussen 0 en 28 dagen voor aankomst: 100% van de totale prijs

 

Als de klant niet vóór 19 uur op de geplande dag van het begin van het verblijf in de bed & breakfast verschijnt, wordt dit contract van rechtswege ontbonden en hernemen de organisatoren alle rechten over de kamers. De aanbetaling blijft bij de organisatoren die zich het recht voorbehouden om het saldo van de prijs van het verblijf te vorderen.

 

In geval van een verkort verblijf, blijft de prijs overeengekomen voor het oorspronkelijke verblijf integraal verworven door de organisatoren.

Extra kosten of diensten die niet werden gemaakt of gebruikt, worden terugbetaald.

 

Artikel 6 – Annulering door de organisatie: Wanneer een van de organisatoren voor het begin van het verblijf de wandelvakantie annuleert, moet hij de klant hierover informeren.

De klant, met voorbehoud eventuele geleden schade te verhalen op de eigenaar, zal onmiddellijk de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.

 

Artikel 7 – Geen herroeping: Voor reserveringen per post, telefoon of internet geniet de huurder niet van een herroepingstermijn en dit in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de Franse Code voor de Consument.

Artikel 8 – Aankomst: De klant kan enkel op de aangegeven dag en op de tijden vermeld op de bevestiging aankomen. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant één van de organisatoren hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 – Betaling van het saldo: Het saldo dient uiterlijk 4 weken voor aankomst bij één van de organisatoren betaald te worden.

Verbruik en aanvullende diensten die niet in dit contract zijn vermeld, worden aan het einde van het verblijf aan de organisatoren betaald.

 

Artikel 10 – Toeristenbelasting: De toeristenbelasting (“taxe de séjour”) is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de organisatoren, die deze vervolgens overmaakt aan de Schatkist. Deze is begrepen in de totaalprijs van de wandelvakantie.

 

Artikel 11 – Verhaal: De klant zal geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de organisatoren in geval van diefstal en plunderingen tijdens de wandelingen en in de verblijfplaatsen, noch bij het vervoer van de bagage.

 

Artikel 12 – WiFi: Er is gratis wifi aanwezig in de kamers. Het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de klant. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden.

 

Artikel 13 – Gebruik van de lokalen: De klant moet de rust van de lokalen respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met hun doel. Hij zal elk geluid vermijden dat de buren kan irriteren. Hij doet er alles aan om de kamers in goede staat te houden.

 

Binnenshuis roken is niet toegestaan. Indien wij merken dat dit toch gebeurt, zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

 

Artikel 14 – Capaciteit: Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als de klant dit aantal overschrijdt, kunnen de organisatoren extra personen weigeren.

Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een inbreuk op het contract lastens de organisatoren, zodat in geval van vertrek van een aantal personen hoger dan de geweigerde klanten, geen terugbetaling kan worden gevorderd.

 

Artikel 15 – Dieren: Huisdieren zijn niet toegelaten. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kunnen de organisatoren de dieren weigeren.

Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een contractbreuk lastens de organisatoren, zodat in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling kan worden gevorderd.

 

Artikel 16 – Betaling van kosten: Aan het einde van het verblijf moet de klant de kosten niet inbegrepen in de initiële prijs betalen aan de organisatoren.

Het bedrag hiervan wordt vastgesteld op basis van de berekening vermeld in het huidige contract en in de bevestiging en een bewijs ervan zal worden voorgelegd door de organisatoren.

Artikel 17 – geschillen: Elke vordering met betrekking tot een vakantie en/of verblijf moet zo snel als mogelijk per brief worden gezonden aan één van de organisatoren.

 

 12 november 2020.